Xoink hr

Uvjeti korištenja

MOLE SE KORISNICI PAŽLJIVO PROČITATI OVE OPĆE UVJETE KORIŠTENJA. KORIŠTENJEM APLIKACIJE “XOINK” IZRAŽAVA SE SUGLASNOST DA SU OVI OPĆI UVJETI PRIHVAĆENI. UKOLIKO KORISNICI NISU SUGLASNI S OVIM OPĆIM UVJETIMA, NEĆE SE MOĆI KORISTITI APLIKACIJA “XOINK”.

Opće odredbe

Članak 1. 

Ovi Opći uvjeti korištenja aplikacije “Xoink” (dalje: Opći uvjeti) odnose se na korištenje aplikacije „Xoink“, uređuju način funkcioniranja aplikacije te daju korisnicima aplikacije mogućnosti u iskorištavanju njihovih prava vezanih uz podatke aplikacije te osobne podatke koje proslijeđuju aplikaciji.

Perle Net d.o.o. (dalje: Perle Net) je hrvatsko društvo s ograničenom odgovornošću čija je adresa sjedišta Ulica Petra Svačića 31, 20000 Dubrovnik, Hrvatska i pruža mjesto roditeljima te drugim punoljetnim članovima obitelji za kontrolu sadržaja dostupnog maloljetnim osobama preko mobilnih uređaja, tableta, laptopa i osobnih računala, a sve to putem aplikacije “Xoink”.

“Xoink” je inovativna aplikacija koja pruža usluge kontrole i praćenja sadržaja dostupnog maloljetnim osobama preko mobilnih uređaja, tableta, laptopa i osobnih računala i sl. (u daljnjem tekstu: Elektronički uređaji) s nadzornim sučeljem koje omogućuje roditeljima te drugim punoljetnim osobama (u daljnjem tekstu: Staratelji) da prilagode vrijeme, način i opseg korištenja takvog sadržaja i filtriranja dostupnog sadržaja nadziranih  Elektroničkih uređaja sa svojim računom (u daljnjem tekstu: Xoink račun), pružajući im sigurnu navigaciju kroz aplikaciju i pregledavanje.

Cilj aplikacije „Xoink“ jest omogućiti nadziranje upotrebe Elektroničkih uređaja maloljetnih osoba (u daljnjem tekstu: Djeca), tako da i Staratelji i Djeca imaju koristi od aplikacije „Xoink“, dajući Djeci mogućnost produljenja korištenja nadziranog sadržaja odgovaranjem na razna pitanja u kvizu znanja (u daljnjem tekstu: Kviz) odnosno ispunjenjem određenih zadataka koji su postavljeni od strane Staratelja promičući na taj način obrazovanje, odgoj i disciplinu Djece.

Djeca su fizičke maloljetne osobe koje preko Elektroničkih uređaja imaju dostupan određeni sadržaj preko web preglednika (web stranice i sl.) te aplikacija preuzetih preko raznih mrežnih trgovina, a koja preko aplikacije „Xoink“ imaju nadzirano vrijeme, opseg i način korištenja dostupnog sadržaja. Sučelje aplikacije „Xoink“ na Elektroničkim uređajima Djece se dijeli na sučelje za mlađe i starije dijete. Sučelje za mlađe namijenjeno je za dijete do 7. godine života, a sučelje za starije za dijete od 7. do 18. godine života. Staratelj u sklopu aplikacije „Xoink“ sam bira koje sučelje će koristiti za Djecu. Staratelj ima pravo sučelje za starije dijete koristiti dijete do 7. godine života te obrnuto, sučelje za mlađe koristiti za dijete od 7. do 18. godine života. Na samom Staratelju je pravo izbora sučelja za Elektronički uređaj Djece te on bira sučelje sukladno na koji način želi da aplikacija „Xoink“ funkcionira na Elektroničkom uređaju Djece.  

Staratelj je roditelj Djece, odnosno punoljetni srodnik Djece koji preko aplikacije „Xoink“ i njenog nadzornog sučelja regulira vrijeme, opseg i način korištenja sadržaja dostupnog Djeci preko interneta odnosno aplikacija na njihovom Elektroničkom uređaju.

Aplikaciju „Xoink“ može se koristiti sukladno ovim Općim uvjetima. Korištenjem aplikacije Staratelji prihvaćaju da će se pridržavati Općih uvjeta. Nadalje, korištenjem aplikacije nakon objave izmijenjenih Općih uvjeta, suglasni su s novim Općim uvjetima. Razumiju i prihvaćaju da isključivo oni snose odgovornost za povremeno čitanje Općih uvjeta. Ukoliko Staratelji imaju primjedbu na bilo koju odredbu, naknadnu uputu ili promjenu Općih uvjeta, njihova jedina mogućnost jest prekinuti korištenje aplikacije “Xoink”. Perle Net nije odgovoran za moguće posljedice proizašle iz promjena sadržaja Općih uvjeta. Opće uvjete Perle Net može ažurirati po svojoj slobodnoj procjeni u bilo kojem trenutku. Perle Net ima pravo i dužnost slati obavijesti o promjenama na aplikaciji ili Općim uvjetima.

Aplikaciju “Xoink” Staratelji pristaju koristiti u skladu s ovim Općim Uvjetima i važećim zakonima, posebno onim koji se odnose na zaštitu osobnih podataka Djece, a također i bilo koje druge propise koje se odnose na dječja prava (privatnost, prava na sliku, čast i ugled, tajnost telekomunikacija, zaštitu osobnih podataka, radne odnose, nediskriminaciju i odavanje tajni). Posebno je zabranjeno koristiti uslugu aplikacije “Xoink” na način koji bi ju mogao pogoršati ili preko aplikacije pružati usluge trećim stranama.

Opis aplikacije i politike sadržaja 

Članak 2. 

“Xoink” je aplikacija koja djeluje kao mjesto gdje Staratelji koji prihvate Opće uvjete dobivaju mogućnost kontrole i praćenja dostupnog sadržaja Djece na način da kontroliraju vrijeme provedeno na određenoj web stranici odnosno aplikaciji instaliranoj na Elektroničkom uređaju Djece te ograniče djelomično i potpuno korištenje određenog sadržaja dostupnog na Elektroničkim uređajima Djece. Staratelji imaju mogućnost praćenja statistike o vremenu koje Djeca provedu koristeći određenu aplikaciju i/ili sadržaj gledano kroz 24 sata, tjedan i mjesec odnosno korištenje aplikacija i sadržaja u dnevnom i noćnom terminu te na temelju toga odrediti Djeci dostupno vrijeme korištenja određenog sadržaja i aplikacija. Također Staratelji imaju mogućnost dodavanja vremena korištenja aplikacija i sadržaja te potpunog blokiranja korištenja cjelokupnog dostupnog sadržaja i aplikacija Djece. Starateljima se preko aplikacije „Xoink“ daje mogućnost traženja i dobivanja lokacije Elektroničkog uređaja Djece (na taj način saznajući i vjerojatnu lokaciju Djece) od Djece.

Djeca u sklopu aplikacije „Xoink“ imaju mogućnost produljiti vrijeme korištenja sadržaja dostupnog preko Elektroničkih uređaja:

1. odgovaranjem na pitanja u sklopu Kviza te

2. izvršenjem određenih zadataka (pisanje zadaće, pospremanje sobe i sl.) koji budu postavljeni od strane Staratelja.

Točnim odgovaranjem na postavljena pitanja, odnosno izvršenjem određenih zadataka Djeca mogu produžiti vrijeme korištenja maksimalno do 30 minuta.

Birajući tko Elektronički uređaj koristi, Staratelj ili Djeca, Staratelji daju dopuštenja aplikaciji „Xoink“ uključujući, ali ne ograničavajući se na sljedeće:

1. za pristup informacijama o korištenju aplikacija na uređaju;

2. za dozvolu ograničenja pristupu internetu kako bi Staratelj onemogućio ili ograničio Djeci pristup određenom sadržaju;

3. za rad iznad drugih aplikacija i

4. za administracijski pristup.

Staratelji dajući dozvolu aplikaciji „Xoink“ za mogućnost ograničenja pristupu interneta moraju dopustiti aplikaciji „Xoink“ uspostavu VPN (Virtual Private Network) mreže pomoću koje će se moći nadzirati mrežni promet nadziranih Elektroničkih uređaja.

Sva gore navedena dopuštenja kumulativno su potrebna kako bi aplikacija „Xoink“ ispravno radila. U slučaju nedavanja dopuštenja u jednoj točki, Perle Net ne garantira da će usluga aplikacije „Xoink“ ispravno raditi.

Prihvaćanjem Općih uvjeta, Staratelji su suglasni da je njihova uporaba aplikacije i uporaba aplikacije na Elektroničkim uređajima Djece isključivo na njihov rizik i odgovornost.

Usluge aplikacije „Xoink“ mogu se koristiti samo u svrhu nadzora korištenja sadržaja i aplikacija nadziranih Elektroničkih uređaja u vlasništvu Staratelja ili uređaja zakonski pod kontrolom Staratelja, i kada im pozitivna zakonska pravila dopuštaju takvu kontrolu bez kršenja prava Djece ili drugih obvezujućih pravila.

Usluge aplikacije „Xoink“ upotrebljavati će se samo za vlastitu uporabu Staratelja i u domaćem okruženju.

Prihvaćanjem ovih Općih uvjeta Staratelji su suglasni:

1. snositi odgovornost za uporabu bilo kojeg sadržaja aplikacije;

2. da se ne mogu oslanjati na navedeni sadržaj te

3. da ni u kojem slučaju Perle Net neće biti odgovoran za mogući gubitak ili bilo koje oštećenje sadržaja aplikacije koja nastane kao rezultat pregledavanja, uporabe ili čitanja sadržaja aplikacije.

Perle Net ima neograničeno pravo ukloniti ili premjestiti bilo koji sadržaj dostupan putem aplikacije na temelju kršenja Općih uvjeta, kao i bez ikakvog razloga i prethodne najave. Nadalje, aplikacija “Xoink” može sadržavati poveznice na web stranice trećih strana koje nemaju nikakvu povezanost s aplikacijom ni Perle Netom te Perle Net ne jamči za točnost podataka sadržanih na web stranicama trećih strana te se ovim Općim uvjetima odriče odgovornosti za tuđe podatke.

Registracija, Xoink račun i ukidanje Xoink računa

Članak 3. 

Kako bi Staratelji mogli koristiti aplikaciju “Xoink” i nadzirati sadržaj, moraju stvoriti Xoink račun u sklopu aplikacije “Xoink” na način da ispune zatražene podatke te potvrde kreirani profil preko koda kojeg su dobili na e-mailu kojeg su unijeli prilikom kreiranja profila za aplikaciju. Također Staratelji unose lozinku preko koje će moći obavljati sve aktivnosti nadziranja i ograničavanja sadržaja Elektroničkih uređaja Djece. Sigurnosne zaporke su povjerljive i zato Staratelji moraju osigurati njihovu ispravnu upotrebu. Nadalje, Staratelji se slažu da će bez odgađanja obavijestiti o bilo kojoj neovlaštenoj upotrebi njihovog kreiranog računa na aplikaciji “Xoink” ili bilo kojem drugom kršenju sigurnosti. Nakon primitka potvrde računa, Staratelji dobivaju ograničenu, opozivu, neisključivu i neprenosivu licencu za korištenje usluga aplikacije “Xoink” u skladu s ovim Općim uvjetima.

U postupku kreiranja Xoink računa, Staratelji su obvezni dostaviti točne osobne podatke pod kojim će ostvarivati usluge aplikacije “Xoink” te dostaviti valjanu adresu elektroničke pošte kao i sve pravne podatke koji su traženi od Perle Neta.

Moguće podatke koje aplikacija “Xoink” prikuplja tokom korištenja aplikacije su:

1. Ime;

2. Spol;

3. Dob;

4. Slika;

5. Adresa elektoničke pošte;

6. Adresa;

7. Zemlja;

8. Poštanski broj;

9. Broj telefona;

10. Podaci o plaćanju kao što su podaci o kreditnoj kartici / podaci o debitnoj kartici ili drugi podaci o plaćanju / naplati (u slučaju uvođenja mogućnosti naplate korištenja aplikacije “Xoink”);

11. podaci o računima i

12. Sadržaj komunikacije s korisničkom podrškom.

Korištenjem aplikacije “Xoink”, odnosno prihvaćanjem ovih Općih uvjeta, Staratelji snose odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom registracije, odnosno općenito za vlastiti sadržaj objavljen na aplikaciji “Xoink”, poslan putem aplikacije i povezan s aplikacijom. Staratelji se obavezuju da će suglasno Općim uvjetima korištenja aplikacije “Xoink” postavljati prikladan sadržaj unutar odjeljka za svoj profil, uključujući tekst i slike.

Korisnički račun Staratelja u aplikaciji “Xoink” bit će aktiviran i ostat će na snazi sve dok ga se ne otkaže od strane Staratelja ili Perle Neta.

Perle Net zadržava pravo na odbijanje registracije, kao i na ukidanje ili uskraćivanje mogućnosti korištenja Xoink računa, nadziranja i ograničavanja sadržaja preko Elektroničkih uređaja Djece, i to bez prethodne najave i/ili objašnjenja.

U slučaju zloupotrebe aplikacije “Xoink”, nepoštivanja odredaba ovih Općih uvjeta ili sumnje na nepoštivanje pozitivnih zakonskih propisa, a koji se primjenjuju izravno ili neizravno na aplikaciju “Xoink” i njene uslugu, Perle Net zadržava pravo ukidanja Xoink računa Staratelja te brisanja osobnih podataka Staratelja i Djece sa aplikacije “Xoink”.

Aplikaciju “Xoink” može se prestati koristiti deinstaliranjem aplikacije na Elektroničkim uređajima Staratelja i Djece u bilo kojem trenutku, a ako se želi Xoink račun unutar aplikacije “Xoink” u potpunosti izbrisati, zahtjeve za otkazivanje treba poslati na: info@xoink.app. Perle Net zadržava pravo, u slučaju da je Xoink račun Staratelja neaktivan duže od 30 (trideset) dana, slati pismenu obavijest na adresu elektroničke pošte Staratelja.

Aplikacija “Xoink” zadržava pravo zadržati backup podatke Xoink računa Staratelja za bilo koji slučaj koji može nastati u vezi s Xoink računom Staratelja ili je podatke potrebno zadržati i očuvati zbog pravne odgovornosti ili obaveze koju postavljaju pozitivni zakonski propisi.

Sigurnost podataka

Članak 4.

Prihvaćanjem ovih Općih uvjeta Staratelji pristaju da usluga aplikacija “Xoink” se može koristiti za prijenos sadržaja nadziranih Elektroničkih uređaja, a sadržaj komunikacije Djece preko nadziranih Elektroničkih uređaja (uključujući osobne podatke, e-poštu, razmjenu poruka ili komunikaciju putem društvenih medija i sl.) prenosit će se šifriranim kanalima putem interneta.

Podaci o lokaciji tijekom korištenja aplikacije “Xoink”

Članak 5.

Kada koristite aplikaciju “Xoink”, Perle Net prikuplja podatke o lokaciji Staratelja i/ili Djece, odnosno Elektroničkih uređaja Staratelja i/ili Djece, u pozadini. Približna lokacija i druge informacije koje su Staratelji odlučili dati bit će vidljive Perle Netu tijekom korištenja aplikacije “Xoink”.

Koristimo osobni podatak lokacije Staratelja i/ili Djece koje prikupljamo tijekom korištenja aplikacije “Xoink” kako bismo razumjeli i analizirali trendove korištenja i preferencije naših korisnika (Staratelja i/ili Djece), poboljšali uslugu aplikacije “Xoink” i razvili nove proizvode, usluge, značajke i funkcionalnosti aplikacije “Xoink”.

Ako je moguće u aplikaciji “Xoink”, davanje Perle Netu vidljivost lokacije Staratelja i/ili Djece može se onemogućiti u postavkama povezanim s aplikacijom “Xoink” međutim, Perle Net obaviještava da neke značajke aplikacije “Xoink” možda neće ispravno funkcionirati ako lokacija nije vidljiva Perle Netu i/ili aplikaciji “Xoink”.

Kviz

Članak 6.

Kao što je već ranije navedeno, Djeca mogu dodatno provesti vremena na Elektroničkim uređajima i sadržaju na uređajima pružanjem točnih odgovora na pitanja u sklopu Kviza. Aplikacija “Xoink” sadržava više od 13 000 različitih zadataka koji su podijeljeni ovisno o pojedinom uzrastu Djece. Zadaci mogu sadržavati vizualni (slike i dr.) i drugi sadržaj. Sukladno ugovorima s autorima zadataka, Perle Net ne jamči za prikladnost zadataka svakom pojedinom uzrastu Djece, već je to izričito jamstvo autora zadataka. Perle Net također ne jamči za točnost odgovora u zadacima kao ni za točnost informacija sadržanima u zadacima. U slučaju da Staratelji i/ili Djeca primijete da su zadaci netočni, nepotpuni ili sl., mole se javiti tu informaciju Perle Netu na adresu elektroničke pošte info@xoink.app.

Software aplikacije “Xoink”

Članak 7.

Instaliranjem aplikacije “Xoink” te izradom Xoink računa pomoću adrese elektroničke pošte Staratelj dobiva od Perle Neta licencu za instaliranje i upotrebu jedne kopije softwarea aplikacije “Xoink” na do 15 profila Djece i njihovim Elektroničkim uređajima koje Staratelj unese u aplikaciju kao nadzirane. Navedeni profili Djece biti će navedeni u Xoink računu Staratelja. Staratelj ima mogućnost uključiti dodatnog Staratelja u grupu Staratelja te na taj način proširiti krug Staratelja koji imaju mogućnost nadzora Elektroničkih uređaja. Staratelju koji se uključuje u nadziranje također instaliranjem aplikacije “Xoink” Perle Net daje licencu za instaliranje i upotrebu jedne kopije softwarea aplikacije “Xoink” radi nadziranja Elektroničkih uređaja. Zabranjeno je:

1. reproduciranje (osim sigurnosne kopije), mijenjanje, distribucija i komuniciranje softwarea aplikacije “Xoink” trećim strana izvan Elektroničkih uređaja Staratelja osim ako tako nešto dopuštaju ovi Opći uvjeti;

2. korištenje usluge aplikacije “Xoink” za pružanje usluga na daljinu trećim stranama i

3.  obrnuti inženjering i dekompiliranje bilo kojeg dijela softwarea aplikacije “Xoink”.

Gore navedeni software aplikacije “Xoink” za nadziranje Elektroničke uređaje Staratelji mogu koristiti samo pod jamstvenim kriterijima poznatim kao klauzula "as - is". Osim kako je predviđeno ovim Općim uvjetima, Perle Net ne daje nikakva druga izričita ili podrazumijevana jamstva i ovime se odriče svih podrazumijevanih jamstava, uključujući bilo koje jamstvo prodaje i jamstvo prikladnosti za određenu svrhu. Ova licenca uključuje samo ovlaštenje za preuzimanje, instaliranje i korištenje softwarea aplikacije “Xoink” za nadzirane uređaje koji su pod kontrolom Staratelja.

Mogućnost naplate

Članak 8.

Perle Net zadržava pravo da aplikacija “Xoink” bude aplikacija koja se plaća za korištenje. U slučaju promjene načina korištenja na način da korištenje aplikacije “Xoink” prijeđe s besplatnog na naplatno korištenje, Staratelji će biti pravodobno obaviješteni putem adrese elekroničke pošte koju su unijeli prilikom izrade Xoink računa. U obavijesti će Staratelji biti obaviješteni o mogućim načinima plaćanja. U slučaju uvođenja naplatnog korištenja aplikacije “Xoink”, cijene korištenja usluga aplikacije “Xoink” mogu se promijeniti u bilo kojem trenutku tijekom naplatnog korištenja (pretplate) i to davanjem pismene obavijesti putem adrese elektroničke pošte Staratelju 30 (trideset) dana prije promjene cijene. Ako se Staratelj pismeno ne protivi promjeni cijene i zatraži ukidanje Xoink računa odnosno prestanak korištenja aplikacije “Xoink”, smatrat će se da je Staratelj prihvatio promjenu cijene. Svako daljnje korištenje aplikacije “Xoink” nakon datuma promjene cijene smatrat će se da je Staratelj prihvatio novu cijenu.

Interaktivne značajke aplikacije “Xoink”

Članak 9.

Perle Net pruža interaktivnu uslugu. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, nadzora Elektroničkih uređaja Djece i upravljanja sadržajem dostupnog Djeci preko Elektroničkih uređaja. Ovi Opći uvjeti propisuju uvjete i pravila koji se odnose na korištenje aplikacije “Xoink” od strane Staratelja.

Staratelji su upoznati s činjenicom povremenih prekida, nedostupnosti i/ili isključenja usluga (rutinsko održavanje) i sličnih događaja više sile te da Perle Net ne odgovara za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Staratelji se slažu i prihvaćaju da zbog navedenih razloga pristup aplikaciji “Xoink” može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Svaki Staratelj izričito prihvaća korištenje ove aplikacije na svoju vlastitu odgovornost, te snosi sve eventualne troškove vezane uz održavanje ili popravak opreme preko koje se aplikacija koristi.

Sposobnost prihvaćanja usluge

Članak 10.

Aplikacija “Xoink” je namijenjena odraslima (Starateljima) u pogledu nadziranja i upravljanja sadržaja dostupnog Djeci. Staratelji su osobe s poslovnom sposobnošću, kako je uvjetovano primjenjivim zakonskim propisima koje nisu ograničene u bilo kojem smislu u korištenju aplikacije “Xoink”. Također je aplikacija “Xoink” namijenjena i Djeci, u pogledu pružanja mogućnosti produljenja korištenja dostupnog sadržaja na Elektroničkim uređajima Djece u vidu Kviza, odnosno u drugom cilju aplikacije, obrazovanju, odgoju i disciplini maloljetnih osoba. Ako Staratelji koriste ovu aplikaciju ili joj pristupaju kao predstavnici bilo koje fizičke ili pravne osobe, preuzimaju odgovornost da su pravno ovlašteni za zastupanje te fizičke ili pravne osobe te da su u potpunosti sposobni i u stanju prihvaćati uvjete, odredbe, obveze, potvrde, tvrdnje i jamstva koja su iznesena u ovim Općim uvjetima i pridržavati se ovih Općih uvjeta te ih slijediti.

Zaštita intelektualnog vlasništva i autorskog prava

Članak 11.

Prava koja se odnose na aplikaciju “Xoink” uključuju tekst, slike, format, baze podataka, i sve ostale (statičke i/ili animirane) materijale, zvukove, formate, software, nazive (uključujući i domenu) te drugi sadržaji koji se nalaze na internetskim stranicama isključivo su pravo tvrtke Perle Net d.o.o. ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu, a u skladu s propisima Republike Hrvatske. “Xoink” je registrirani žig tvrtke Perle Net te su stoga sva prava u odnosu na ovaj žig time izričito pridržana. Ako nije drugačije navedeno, svi drugi žigovi koji se pojavljuju na sustavu intelektualno su vlasništvo njihovih nositelja. Aplikacija “Xoink” može prikazati dobra čija autorska prava pripadaju trećim stranama. Uporaba ovih dobara može podlijegati licencama koje su treće strane izdale Perle Netu. Ni u kojem slučaju Staratelji neće pokušati razaznati, rastaviti ili raščlaniti takva dobra i ništa u ovim Općim uvjetima ne može biti interpretirano kao davanje bilo kakvog prava Starateljima i/ili Djeci vezano za ta dobra. Bez pristanka Perle Neta Staratelji i Djeca ne mogu koristiti zaštitne znakove, komercijalna imena, logotipe, imena domena, druge karakteristične znakove ili bilo koji drugi materijal koji je zaštićen autorskim pravima ili povezan s uslugama aplikacije “Xoink”. Staratelji nemaju pravo ukloniti nikakve informacije ili obavijesti o autorstvu, vlasništvu nad pravima ili zaštitnim znakovima aplikacije “Xoink”, odnosno Perle Neta. Perle Net je nositelj autorskih prava u vezi s odabirom, koordinacijom, postavljanjem i unapređenjem takvog sadržaja, kao i prava u vezi s originalnim sadržajem.

Bilo kakvo kopiranje, distribucija, prijenos, objavljivanje, reproduciranje, preinaka, revidiranje, prenošenje, povezivanje, dubinsko povezivanje, stvaranje izvedenica ili mijenjanje na drugi način web stranica aplikacije “Xoink” odnosno Perle Neta bez izričitog pismenog odobrenja tvrtke Perle Net strogo je zabranjeno, osim u sporazumu između Perle Neta i treće strane.

Staratelji prihvaćaju da se neće u bilo kakve komercijalne svrhe baviti uporabom, kopiranjem ili distribucijom sadržaja trećih strana koje su stekli putem ove aplikacije uključujući i bilo kakvu uporabu, kopiranje ili distribuciju sadržaja koji pripada trećim stranama.

Bilo kakvo kršenje ovih uvjeta koje može imati za posljedicu povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva te može dovesti do pokretanja građanskih, trgovačkih postupaka i/ili do kaznenog i/ili prekršajnog progona protiv počinitelja. Još jednom se ističe kako nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja tvrtke Perle Net i/ili nositelja autorskog prava.

Staratelji se obvezuju da neće na aplikaciji “Xoink” postavljati, objavljivati, ili na drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. Staratelji su jedino i isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zlouporabom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva, ili bilo kakvih problema nastalih u vezi s objavom takvih materijala.

Staratelji se obvezuju čuvati povjerljivost i uložiti sve napore da spriječe i zaštite uslugu aplikacije “Xoink” i tehničku dokumentaciju vezanu uz aplikaciju od neovlaštenog otkrivanja i/ili korištenja usluga.

Obavijest o tvrdnjama o kršenju autorskih prava

Članak 12.

U slučaju da Staratelji kao vlasnici autorskih prava ili kao osobe koje individualno ili skupno posjeduju punomoć za zastupanje vlasnika autorskih prava i vjeruju da bilo koji sadržaj aplikacije “Xoink” krši autorska prava Staratelja ili autorska prava osobe koja je Staratelju/Starateljima dala punomoć za zastupanje, oni imaju pravo podnijeti Perle Netu obavijest o tome zajedno sa zahtjevom da Perle Net izbriše sporni sadržaj. Obavijest i zahtjev moraju sadržavati sljedeće podatke:

1. Fizički ili elektronički potpis osobe koja je ovlaštena zastupati vlasnika autorskoga prava za koje se tvrdi da je povrijeđeno;

2. Presliku punomoći na temelju koje se zastupa vlasnik autorskog prava;

3. Identifikaciju autorskih prava za koje se tvrdi da su povrijeđena ili, ako se radi o više autorskih prava na aplikaciji “Xoink” ili web stranici vezanoj uz aplikaciju, popis predmeta vezanih za ta autorska prava na toj stranici;

4. Identifikaciju sadržaja (putem podataka ili poveznice) za kojeg se tvrdi da krši autorska prava ili je predmet aktivnosti koja uključuje kršenje autorskih prava i koji bi trebalo ukloniti ili onemogućiti mu pristup, s podacima dovoljno detaljnima da Perle Net bude u mogućnosti uobičajenim ulaganjem napora locirati navedene materijale;

5. Podatke koji omogućavaju Perle Netu uobičajenim ulaganjem napora kontaktirati Staratelja, odnosno zastupnika vlasnika autorskog prava kao što su adresa, broj telefona i adresa elektroničke pošte;

6. Potpisanu izjavu da se u dobroj namjeri smatra da uporaba materijala na način o kojemu se prigovara nije dozvoljena od strane vlasnika autorskih prava, njegovog agenta ili zakona;

7. Potpisanu izjavu da vlasnik autorskoga prava oslobađa Perle Net bilo kakve odgovornosti za bilo kakvo potraživanje koje bi moglo nastati prema Perle Netu vezano za uklanjanje sadržaja o kojemu se šalje prigovor; i

8. Potpisanu izjavu da su podaci u Obavijesti točni i podliježu progonu zbog krivokletstva u slučaju lažnih podataka.

Obavijesti moraju biti poslane na info@xoink.app.

Licence i zaštitni znakovi

Članak 13.

Svi zaštitni znakovi, logotipovi, adrese web stranica, proizvod ili ime koje opisuje aplikaciju “Xoink” ili proizvode Perle Neta, podršku ili usluge koje sadrže riječ “Xoink” i koji su uključeni u sadržaj stranice (zajedno: Xoink znakovi), zaštitni su znakovi i/ili vlasništvo Perle Neta. Svaki popis zaštitnih znakova Perle Neta (ili drugih) zaštitnih znakova na web stranici aplikacije “Xoink” ili Perle Neta povremeno se ažurira, ali se neće uzeti u obzir kao sveobuhvatan popis zaštitnih znakova Perle Neta (ili ostalih) zaštitnih znakova. 
Svaka uporaba Perle Net znakova ili izmjena (osim ako nije izričito odobreno od strane Perle Neta u pisanu obliku), strogo je zabranjena. 
Drugi proizvodi i imena tvrtki spomenuti na ovoj stranici mogu biti zaštitni znakovi njihovih vlasnika. 

Kako bi pružala uslugu, aplikacija „Xoink“ nadgleda i pohranjuje podatke koji se prenose s nadziranih Elektroničkih uređaja na kojima je instaliran aplikacija „Xoink“ (software aplikacije) o:

1. lokalnim i mrežnim aktivnostima (upotreba aplikacija, pretraživanje, društvene mreže, pregledavanje web stranica itd.) i

2. komunikacijama (određeni oblici društvene mreže, razmjena trenutnih poruka itd.).

Ovi se podaci prikupljaju, pohranjuju i analiziraju u ime Staratelja i prema konfiguraciji sustava nadziranih Elektroničkih uređaja, a Staratelji su vlasnici sadržaja i sami odgovorni za sve podatke koji se prenose Perle Netu. Staratelji daju Perle Netu svjetsku, neopozivu, besplatnu (royalty free) i neisključivu licencu za pohranu i obradu takvih sadržaja na serverima za pružanje usluga aplikacije „Xoink“.

Prijavom u aplikaciji “Xoink” kao Staratelj, mlađe ili starije dijete te davanjem podataka navedenih korisnika aplikacije “Xoink”, Staratelj za sebe i/ili Djecu daje pristanak društvu Perle Net za besplatnu, neograničenu prostorno i vremenski licencu za korištenje, uporabu, reprodukciju, mijenjanje, objavljivanje, prilagođavanje, prevođenje, distribuciju, provođenje i prikazivanje podataka danih od strane Staratelja o Staratelji i/ili Djeci, sami podaci ili kao dio veće cjeline, u bilo kojem obliku, na bilo kojem mediju ili putem bilo koje tehnologije, bilo poznate ili kasnije razvijene, te dijeljenje takvih prava s višestrukim djeliteljima te licence,a ve u skladu s pozitivnim zakonskim propisima.

Pravo uklanjanja

Članak 14.

Perle Net zadržava pravo uklanjanja bilo kojeg sadržaja i bilo kojih podataka, prema vlastitoj diskrecijskoj ocjeni, ako nađe da nije u sukladnosti s postavljenim pravilima u ovim Općim uvjetima, ili za koji pronađe da je na drugi način upitan. Perle Net nije obvezan odgovoriti na interaktivne sadržaje.

Perle Net ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi točnosti informacija koje daje te je upotreba tih informacija odgovornost primatelja. Perle Net ne daje nikakva osiguranja da će bilo koji prijavljeni problemi biti riješeni s upotrebom bilo kojih informacija koje Perle Net daje. Dostavljanjem informacija, Perle Net ne dodjeljuje nikakve licence za bilo kakva autorska prava, patente ili neka druga prava intelektualnog vlasništva, osim u slučaju da je informacija izravno usmjerena na davanje takve licence.

Perle Net zadržava pravo ukloniti Staratelja i/ili Djecu ako prilikom izrade korisničkog računa priloži netočne, nepotpune ili lažne identifikacijske podatke.

Odricanje od odgovornosti i ograničenja obveza

Članak 15.

STARATELJI IZRIČITO PRIZNAJU I PRIHVAĆAJU DA KORISTE OVU APLIKACIJU I USLUGU U POTPUNOSTI NA SVOJ VLASTITI RIZIK I DA SU APLIKACIJA, VEZANA WEB STRANICA UZ APLIKACIJU I USLUGA KOJU APLIKACIJA NUDI PRUŽENI PO KLAUZULI „AS – IS: TOČNO TAKVO KAKVO JEST“ I „OVISNO O DOSTUPNOSTI“, BEZ IKAKVIH JAMSTAVA BILO KOJE VRSTE. IZRIČITO SE ODRIČU SVIH IZRIČITIH I SUGERIRANIH JAMSTAVA, NEOGRANIČENO UKLJUČUJUĆI I JAMSTVA TRGOVINSKIH STANDARDA, JAMSTVA SUKLADNOSTI ODREĐENOJ SVRSI I JAMSTVA ZAŠTITE VLASNIČKIH PRAVA, DO MAKSIMALNE RAZINE KOJU DOPUŠTA ZAKON. DO MAKSIMALNE RAZINE KOJU DOPUŠTA ZAKON SE ZAPOSLENICI, SLUŽBENICI, DIREKTORI I POSREDNICI PERLE NETA ODRIČU SVIH JAMSTAVA, BILA ONA IZRIČITA ILI SUGERIRANA, U VEZI SA APLIKACIJOM I KORIŠTENJEM ISTE OD STRANE STARATELJA I/ILI DJECE. PERLE NET NE PRUŽA NIKAKVA JAMSTVA ILI TVRDNJE O TOČNOSTI ILI POTPUNOSTI SADRŽAJA APLIKACIJE I WEB STRANICE APLIKACIJE ILI SADRŽAJA WEB STRANICA BILO KOJE TREĆE STRANE KOJA JE POVEZANA S APLIKACIJOM I NE PREUZIMA NIKAKVU ODGOVORNOST ILI OBVEZU ZA BILO KAKVE (I) POGREŠKE, NESPORAZUME ILI NEPRECIZNOSTI VEZANE ZA SADRŽAJ, (II) TJELESNE OZLJEDE ILI OŠTEĆENJE IMOVINE BILO KAKVE PRIRODE KOJE SU NASTALE KAO REZULTAT PRISTUPA I UPORABE WEB STRANICE I USLUGE OD STRANE STARATELJA I/ILI DJECE, (III) BILO KAKAV NEOVLAŠTENI PRISTUP POSLUŽITELJIMA PERLE NETA I OSOBNIM PODACIMA I/ILI FINANCIJSKIM PODACIMA KOJI SU TAMO POHRANJENI, (IV) BILO KAKAV PREKID ILI PRESTANAK KOMUNIKACIJE S APLIKACIJOM I WEB STRANICOM APLIKACIJE ILI S APLIKACIJE I WEB STRANICE APLIKACIJE, (IV) BILO KAKVE BUGOVE, VIRUSE, TROJANSKE KONJE I SLIČNE POJAVE KOJE BI BILO KOJA TREĆA STRANA MOGLA PRENIJETI NA APLIKACIJU I WEB STRANICU APLIKACIJE ILI PUTEM NJE, I/ILI (V) BILO KAKVE POGREŠKE ILI IZOSTAVLJANJA VEZANA ZA BILO KAKAV SADRŽAJ ILI ZA BILO KAKAV GUBITAK ILI ŠTETU KOJA JE NASTALA KAO REZULTAT OBJAVE, SADRŽAJA, NJEGOVOGA SLANJA ELEKTRONIČKOM POŠTOM, KOMUNIKACIJE O NJEMU, PRIJENOSA ILI BILO KAKVE DRUGE DOSTUPNOSTI PUTEM APLIKACIJE ILI USLUGE KOJU APLIKACIJU NUDI. PERLE NET NE JAMČI, PREPORUČA, GARANTIRA ILI PREUZIMA ODGOVORNOST ZA BILO KOJU ROBU, PROIZVOD ILI USLUGU KOJU JE TREĆA STRANA OGLASILA ILI PONUDILA PUTEM APLIKACIJE, WEB STRANICE APLIKACIJE ILI BILO KOJE WEB STRANICE POVEZANE NA APLIKACIJI TE BILO KOJE WEB STRANICE PRIKAZANE U BILO KOJEMU PROZORU ILI DRUGOJ METODI OGLAŠAVANJA, STOGA PERLE NET NEĆE BITI SMATRAN SUDIONIKOM ILI NA BILO KOJI NAČIN ODGOVORAN ZA PRAĆENJE BILO KAKVIH TRANSAKCIJA IZMEĐU STARATEČJA, DJECE I/ILI PRUŽATELJA PROIZVODA I USLUGA TREĆIH STRANA. PRILIKOM KORIŠTENJA USLUGE APLIKACIJE “XOINK”, STARATELJI MORAJU ODLUČIVATI NAJBOLJE ŠTO MOŽETE I GDJE JE TO PRIKLADNO BITI NA OPREZU.

NI U KOJEM SLUČAJU PERLE NET, NJEGOVI ZAPOSLENICI, SLUŽBENICI, DIREKTORI ILI POSREDNICI NEĆE BITI SMATRANI ODGOVORNIMA ZA IZRAVNU, NEIZRAVNU, SLUČAJNU, POSEBNU, POSLJEDIČNU ILI IZUZETNU ŠTETU (ČAK I AKO JE PERLE NET BIO OBAVIJEŠTEN O MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVIH OŠTEĆENJA) KOJA NASTANE KAO REZULTAT BILO KOJEG ASPEKTA UPORABE APLIKACIJE “XOINK”, USLUGE KOJU NUDI APLIKACIJA I SADRŽAJA APLIKACIJE NEOGRANIČENO UKLJUČUJUĆI SLUČAJEVE U KOJIMA JE DO ŠTETE DOŠLO ZBOG UPORABE ILI ZLOUPORABE APLIKACIJE I USLUGE KOJU NUDI APLIKACIJA, ZBOG NEMOGUĆNOSTI UPORABE APLIKACIJE I USLUGE KOJU NUDI APLIKACIJA, ZBOG PREKIDA, PRESTANKA, IZMJENE, PROMJENE, MODIFIKACIJE, DODATKA ILI UKIDANJA APLIKACIJE I USLUGE KOJU NUDI APLIKACIJA. TO OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI ĆE TAKOĐER BITI NA SNAZI VEZANO ZA ŠTETE KOJE NASTANU ZBOG DRUGIH USLUGA ILI PROIZVODA KOJI SU PRIMLJENI PUTEM ILI OGLAŠENI VEZANO ZA APLIKACIJU I USLUGU KOJU NUDI APLIKACIJA ILI BILO KAKVE POVEZNICE NA APLIKACIJI I WEB STRANICI APLIKACIJE, KAO I ZBOG BILO KAKVOG PODATKA, MIŠLJENJA ILI SAVJETA KOJI JE PRIMLJEN PUTEM ILI OGLAŠEN VEZANO ZA APLIKACIJU I USLUGU KOJU NUDI APLIKACIJA ILI BILO KAKVE POVEZNICE NA WEB STRANICI APLIKACIJE “XOINK”. OVA OGRANIČENJA SE PRIMJENJUJU DO NAJVIŠE RAZINE KOJU DOPUŠTA ZAKON. STARATELJI POSEBNO PRIZNAJU I PRIHVAĆAJU DA PERLE NET NEĆE BITI SMATRAN ODGOVORNIM ZA KORISNIČKI SADRŽAJ ZA POGRDNO, UVREDLJIVO ILI NEZAKONITO POSTUPANJE BILO KOJEGA KORISNIKA ILI TREĆE STRANE I DA RIZIK OD OŠTEĆENJA ILI ŠTETE OD GORE NAVEDENOGA LEŽI ISKLJUČIVO NA STARATELJIMA. PERLE NET NI NA KOJI NAČIN NE TVRDI I NE JAMČI DA JE APLIKACIJA PRIKLADNA ZA UPORABU NA DRUGIM LOKACIJAMA. ONI KOJI KORISTE APLIKACIJU IZ DRUGIH PODRUČJA PRAVNE NADLEŽNOSTI TO ČINE NA VLASTITI RIZIK I SAMI SNOSE ODGOVORNOST ZA PRIDRŽAVANJE MJESNIH ZAKONSKIH PROPISA.

Zaštita osobnih podataka

Članak 16.

Perle Net prati načela transparentnosti i pažljivog ravnanja s osobnim podacima u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (engl. General Data Protection Regulation – GDPR; u nastavku uredba) i Zakonom o zaštiti osobnih podataka (Narodne Novine 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12). Perle Netu je potrebna suglasnost korisnika aplikacije “Xoink” (Staratelja) kako bi osobne podatke, koje dobiju u svrhu prijavljivanja na Xoink račun u aplikaciji “Xoink”, mogli koristiti i obrađivati u različite svrhe. Prihvaćanjem Općih Uvjeta Staratelji daju suglasnost da Perle Net koristi osobne podatke Staratelja i/ili Djece koje kreiranjem Xoink računa u aplikaciji “Xoink” proslijeđuju Perle Netu. Osobni podaci dobiveni od Staratelja prilikom kreiranja Xoink računa i prilikom korištenja aplikacije “Xoink” biti će korišteni isključivo u namjere izvršavanja usluga Perle Neta, anonimizirane analize te optimizaciju poslovanja i nisu dostupni za javnost, osim u slučaju, kada Staratelji to izričito dozvoljavaju davanjem posebne suglasnosti u takvu svrhu. Osobni podaci biti će iskorišteni za vođenje i obradu broja Staratelja, Djece, nadziranih Elektroničkih uređaja, nadziranog sadržaja i aplikacija te za direktan marketing do ograničavanja korištenja podataka od strane Staratelja u skladu s Općom uredbom.

Voditelj obrade i upravljanja osobnim podacima obrađuje osobne podatke rukovodeći se načelima poštenja, transparentnosti i zakonitosti te osobni podaci moraju biti točni, potpuni i ažurirani. Osobni podaci ne smiju se prikupljati u većem opsegu, kao ni u vremenski duljem periodu nego što je to nužno.

Ako se primijeti bilo koja povreda zaštite osobnih podataka sa strane Perle Neta, Staratelji mogu kontaktirati Perle Net odmah na adresu elektroničke pošte: info@xoink.app.

Perle Net navedene podatke će koristiti isključivo u svrhu što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva Staratelja i/ili Djece kao i daljnjeg razvijanja što kvalitetnijeg pružanja svih usluga aplikacije “Xoink” po tzv.”tailor made”principu.

U skladu s važećim propisima o zaštiti podataka, Staratelji imaju pravo na pristup do svojih osobnih podataka i osobnih podataka Djece koji su u vezi s njima prikupljeni, pravo na popravak netočnih podataka koji su u vezi s njima prikupljeni, pravo na prestanak korištenja osobnih podataka u svrhe direktnog marketinga, uključujući i profiliranje, pravo na samostalno odlučivanje o korištenju osobnih podataka koje se temelji na automatiziranoj obradi, pravo da protiv voditelja obrade uloži pritužbu nadzornom tijelu, ako Staratelji misle da obrada njihovih osobnih podataka kao i osobnih podataka Djece krši odredbe Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, pravo brisanja (“pravo na zaborav”) u skladu s čl.17 Opće uredbe o zaštiti podataka te pravo na prenosivost podataka.

Ovim putem Perle Net obavještava Staratelje kako imaju pravo povući danu privolu u bilo kojem trenutku u cijelosti ili djelomično, na isti način na koji je privola i dana. Zahtjev o povlačenju i zahtjev za izmjenom šalje se na adresu elektroničke pošte info@xoink.app u pisanom elektroničkom obliku. Po primitku izjave o povlačenju privole, osobni podaci koji su obuhvaćeni izjavom o povlačenju se više neće obrađivati počevši od datuma povlačenja privole. Naglašavamo da povlačenjem privole o korištenju osobnih podataka, Staratelji povlače i suglasnost na Opće uvjete aplikacije “Xoink” te neće moći više koristiti aplikaciju “Xoink”.

Perle Net ulaže velike napore u sigurnost osobnih podataka te usklađenost s važećim propisima o zaštiti podataka poput Opće uredbe o zaštiti podataka, Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka i drugo.

Napominjemo kako su podaci Staratelja i/ili Djece savjesno zaštićeni od gubitka, uništenja, manipulacije, neovlaštenoga pristupa i neovlaštenog izdavanja!

Ukoliko postoje dodatna pitanja o Općim uvjetima, Staratelji se mogu obratiti Perle Netu preko adrese elektroničke pošte info@xoink.app.

Perle Net ističe da ukoliko se Staratelji obraćaju sa zahtjevom ili žele ostvariti neko od prava utvrđenih uredbom, Perle Net će pružiti tražene podatke i izvršiti sve potrebne radnje, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od primitka zahtjeva, a koji se rok po potrebi može produžiti za sljedeća 60 (šezdeset) dana, uzimajući u obzir složenost zahtjeva i broj zahtjeva.

Ako Perle Net ne postupi po zahtjevu Staratelja, Perle Net će o tome obavijestiti Staratelja bez odgode, a najkasnije 30 (trideset) dana nakon primitka zahtjeva, dostavit će Staratelju odgovor s razlozima zbog kojih Perle Net nije postupio i obavijestiti Staratelja o svom pravu na podnošenje žalbe nadležnom tijelu. Odgovor na zahtjev Staratelja dat će se u istom formatu u kojem je zahtjev Staratelja poslan, osim ako Staratelji zahtijevaju da se to učini drugačije.

IP adresa, newsletter, kolačići i mobilni podaci

Članak 17.

Perle Net može prikupljati određene podatke putem tehnoloških alata kao što su kolačići, pikseli i mjesna pohrana podataka. Kolačići su male tekstualne datoteke koje pohranjuju podatke na računalu, mobitelu ili mjesnoj pohrani bilo kojega drugoga uređaja. Pikseli su male slike sadržane u kodu web stranice koje obavljaju različite zadaće, npr. omogućavaju drugome poslužitelju mjerenje broja posjetitelja web stranice te često funkcioniraju u paru s kolačićima. Kod prati je li i gdje je (na kojoj stranici) učitan piksel iz čega zaključuje da su Staratelji i/ili Djeca ostvarili interakciju s određenim zaslonom ili dijelom zaslona.

Kreiranjem Xoink računa u aplikaciji “Xoink” Staratelji daju privolu na:

1. primanje newslettera;

2. primanje podataka o korištenju nadziranih Elektroničkih uređaja Djece;

3. primanje podataka o statusu aplikacije “Xoink” u Elektroničkim uređajima Djece;

4. primanje podataka o statistici korištenja različitih aplikacija unutar Elektroničkih uređaja Djece te

5. primanje dodatnih podataka kao podaci o pogrešnom unosu lozinke i sl.

Ukoliko žele odustati od primanja newslettera, to mogu učiniti u bilo kojem trenutku putem opcije otkazivanja primanja koja se nalazi u newsletteru ili direktno slanjem dopisa na info@xoink.app. Pravna osnova za primanje newslettera je privola Staratelja (članak 6. stavak 1. Opće uredbe o zaštiti podataka).

Uz pomoć kolačića mrežni poslužitelj može na Elektroničkim uređajima Staratelja i/ili Djece spremiti npr. preferencije i postavke, koje će zatim biti automatski učitane prilikom sljedeće posjete. Ili opisano na drugi način, kolačiće se među ostalim koristi kako bi bili lakše dostupni Starateljima i/ili Djeci, npr. kako ne bi trebali svaki put kada se vrati na stranicu ponavljati proces prijave. Perle Net se koristi i trajnim kolačićima i sesijskim kolačićima. Dok trajni kolačići ostaju na Elektroničkim uređajima Staratelja i/ili Djece tijekom duljega vremenskoga razdoblja, sesijske kolačiće internetski preglednik automatski briše prilikom zatvaranja.

Za više informacija o tome koje cookiese koristi aplikacija “Xoink”, Staratelji mogu vidjeti ovdje

Perle Net može dozvoliti trećim stranama poput pružatelja usluga analitike i oglašavanja da prikupljaju ove podatke koristeći se ovim vrstama tehnologije ili u aplikaciji “Xoink” ili na web stranici Perle Neta ili web stranici aplikacije “Xoink”. Podaci koje prikupe podliježu primjenjivim pravilima privatnosti tih trećih strana.

Kada Staratelji koriste aplikaciju “Xoink”, Perle Net može dobiti adresu internetskog protokola ("IP") Elektroničkih uređaja Staratelja i/ili Djece i vrstu web preglednika koju koriste. Te podatke Perle Net koristi za analizu ukupnih trendova i za pomoć u poboljšanju usluge aplikacije “Xoink”.

Prenosivost podataka, narušavanje sigurnosti, prava i dopuštenja

Članak 18.

Ovi Opći uvjeti i bilo koja prava i dopuštenja koja pružaju Staratelji ne mogu prenijeti ili dodijeliti nekome drugome, no Perle Net ih može Starateljima dodijeliti bez ikakvih ograničenja. Bilo kakav prijenos ili dodjela nekome drugome koju izvrše Staratelji i/ili Djeca će biti ništavni i nevažeći.

Perle Net može koristiti tehnološke usluge trećih strana za pružanje usluga aplikacije “Xoink”, a koja treća strana može obrađivati osobne podatke Staratelja i/ili Djece kao podprocesori. Ta treća strana bi mogla biti u jurisdikcijama koje općenito ne pružaju odgovarajuće mjere zaštite u vezi s obradom osobnih podataka. U slučaju takvog korištenja usluga trećih strana, Perle Net sklapa ugovore koji uključuju takve zaštitne mjere koje zahtijeva primjenjivi zakon o zaštiti podataka.

Perle Net može podugovoriti svoje obveze i/ili dati pristup korisničkim podacima trećim pružateljima usluga, ako je to potrebno za pravilno pružanje usluge aplikacije “Xoink”. Perle Net osigurava postojanje ugovora sa svakim trećim pružateljima usluge, što je dovoljno da od treće strane zahtijeva da obrađuje korisničke podatke u skladu s važećim europskim uredbama i domaćim zakonima o zaštiti podataka.

Za više informacija o pružateljima usluga koje koristi Perle Net radi obavljanja prijenosa podataka, Staratelji se mogu obratiti na info@xoink.app.

U slučaju sigurnosne povrede osobnih podataka Staratelja i/ili Djece, Perle Net će bez nepotrebnog odgađanja obavijestiti Staratelja i nadležno nadzorno tijelo o takvom kršenju, a najkasnije 72 (sedamdesetidva) sata nakon što se kršenje dogodilo.

Ograničenja, zabrane i raskid suradnje

Članak 19.

Uz prethodno navedene uvjete, ni Perle Net, niti pružatelji informacija, ili partneri koji uređuju sadržaj, neće biti odgovorni, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netočnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost informacija koje se nalaze u aplikaciji “Xoink”, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do Staratelja i/ili Djece, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. Niti jedna od gore navedenih strana neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.

Perle Net nije odgovoran za bilo kakav sadržaj koji Staratelji i/ili Djeca mogu postaviti unutar aplikacije “Xoink”. Bilo kakav sadržaj koji je postavljen, a koji je ili se može smatrati neprikladnim može u svakom trenutku biti uklonjen od strane Perle Neta.  

Strogo je zabranjeno:

1. lažno predstavljanje sa svrhom prijetnje, manipulacije, prijevare ili dovođenja u zabludu Perle Net, ostalih korisnika ili trećih osoba;

2. objavljivanje, korištenje, prenošenje, slanje i razmjena materijala i sadržaja kojima se narušava ili ugrožava nečija privatnost;

3. postavljanje vulgarnog sadržaja ili nekakvog na drugi način nepoželjnog sadržaja, kojim se ugrožavaju i krše prava drugih;

4. neovlašteno prikupljanje, čuvanje i objavljivanje osobnih podataka drugih Staratelja i/ili Djece;

5. stavljanje sadržaja koji su po svojoj prirodi nezakoniti, ugrožavajući, uvredljivi, klevetnički ili vulgarni Starateljima i/ili Djece ili trećim osobama bez njihovog prethodnog pristanka ili traženja, uključujući i višestruko slanje materijala istog ili vrlo sličnog sadržaja (spamming), lančana pisma, piramidalne sheme itd.;

6. slanje, razmjena ili objava informacija za koje Staratelj zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korištenje moglo nanijeti štetu drugim Starateljima i/ili Djeci;

7. postavljanje materijala koji vrijeđa važeće pravne propise Republike Hrvatske, posebno nezakonitog, lažnog, obmanjujućeg, uvredljivog, klevetničkog, vulgarnog, prijetećeg, uznemirujućeg, rasističkog ili šovinističkog sadržaja;

8. prikupljanje sadržaja koji vrijeđa prava intelektualnog vlasništva trećih osoba, kao i sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom osim ukoliko je autor objave ujedno i vlasnik autorskih prava ili njegova opunomoćena osoba koja svojevoljno nije dala dopuštenje da se podaci i djelo bilo koje vrste objavi;

9. objavljivati sadržaj kojima se se vrijeđa pravo na osobnost trećih osoba ili drugih Staratelja i/ili Djece, kao i drugih neprimjerenih sadržaja;

10. koristiti aplikaciju “Xoink” za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe;

11. korištenje ili pokretanje bilo kakve neodobrene tehnologije ili automatskog sustava za pristup online uslugama ili za izlučivanje sadržaja s online usluga, uključivo, ali ne ograničujući se na spidere, robote, screen scrapere ili offline readere;

12. rastavljanje, razlaganje, preslaganje obrnutim inženjeringom, kopiranje u source code ili object code formatu, ili stvaranje derivativnih materijala temeljenog na uslugama aplikacije ili sadržaja;

13. pokušavanje stjecanja vlasništva ili prava na usluge aplikacije, uključivo sa sadržajem;

14. iznajmljivanje, davanje u leasing, posudbu, prevođenje, spajanje, prilagodbu, prijenos usluge aplikacije ili sadržaja, kombinacija ili ugrađivanje u bilo koje druge programe ili usluge;

15. svjesno objavljivanje, slanje, učitavanje i/ili razmjenu sadržaja koji sadrže računalne viruse, crve, računalne kodove, datoteke i programe koji mogu imati za posljedicu ometanje, ograničavanje rada aplikacije, web stranice povezane s aplikacijom ili uništenje bilo kojeg računalnog programa ili bilo koje računalne i druge opreme;

16. postavljati sadržaj kojima se može nanijeti šteta Perle Net i povezanim društvima, Starateljima i/ili Djeci, ili trećim osobama, što uključuje, između ostaloga, sadržaje kojima se potiče na ponašanje koje predstavlja kazneno djelo, koje za sobom povlači građansku odgovornost ili na drugi način krše bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja tvrtke Perle Net, sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga.

Staratelji i/ili Djeca ne smiju koristiti ovu aplikaciju za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe, uključujući pozivanje svih ostalih korisnika aplikacije “Xoink” da postanu članovi druge online ili offline usluge, koja predstavlja direktnu ili indirektnu konkurenciju, ili potencijalnu konkurenciju aplikaciji “Xoink”.

Perle Net zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji ocijeni da je neprikladan. Perle Net ni u bilo kojem slučaju nije nikomu odgovoran za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posebnu ili posljedičnu štetu od upotrebe ove ili drugih aplikacija, uključujući, bez ograničenja, gubitak dobiti Staratelja, prekid u radu, gubitak programa ili drugih podataka u Elektroničkim uređajima Staratelja i/ili Djece, sistemima za obradu podataka ili drugačije, čak i kada je Perle Net izrijekom obaviješten o takvim štetama.

Perle Net zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje sigurnosne zaporke, ili Xoink račune Staratelja u slučaju bilo kakvog ponašanja Staratelja i/ili Djece koje tvrtka Perle Net, prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja ovih Općih uvjeta. U slučaju ukidanja sigurnosnih zaporki ili Xoink računa uvjeti neće prestati vrijediti između Staratelja i Perle Net.

Pravo na brisanje i izmjenu sadržaja

Članak 20.

Perle Net ulaže potrebne napore kako bi Starateljima i/ili Djeci ponudio kvalitetnu uslugu. Radi toga zadržava se pravo za brisanje sadržaja koji ne zadovoljava taj kriterij te pravo na uređivanje ili izmjenu sadržaja bez najave. Navedena prava iskoristiti će se u sljedećim slučajevima:

1. kada je sadržaj neispravan i/ili nepotpun;

2. kada Staratelj, Djeca ili sadržaj krše autorska prava i/ili druga prava intelektualnog vlasništva;

3. kada sadržaj, Staratelj i/ili Djeca mogu uzrokovati štetu i/ili prekršiti prava intelektualnog vlasništva nekom drugom na bilo koji način;

4. kada sadržaj ima diskriminirajuće aspekte ili po hrvatskom zakonu ilegalne materijale;

5. kada je sadržaj u bilo kojem smislu uvredljiv prema Perle Netu i ostalim nadležnim zakonima Republike Hrvatske;

6. kada je sadržaj sumnjiv u pogledu da oglašava ukradenu ili ilegalnu robu;

7. kada je sadržaj sumnjiv u pogledu da je prijevaran;

8. kada je cilj sadržaja promovirati Staratelja i/ili Djecu, direktno ili indirektno i

9. kada sadržaj na bilo koji način narušava kvalitetu usluge aplikacije “Xoink”.

Nadležnost

Članak 21.

Na ove Opće uvjete te sve sporove, neslaganja, prijepore ili zahtjeve koji proizlaze iz tumačenja, izvršenja, kršenja, rješavanja ili nevaljanosti Općih uvjeta, izravno ili neizravno, primjenjuju se hrvatski zakoni i pravo Republike Hrvatske. Neovisno o prethodnom, Perle Net i Staratelji uložit će sve razumne napore kako bi sporove pokušale riješiti sporazumno.

Izmjene općih uvjeta korištenja

Članak 22.

Perle Net pridržava pravo promijeniti Opće uvjete u bilo kojem trenutku kao i ukinuti pristup aplikaciji “Xoink” bez prethodne obavijesti, sukladno ovim Općim uvjetima.

Perle Net zadržava pravo u bilo kojem trenutku, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih odredbi Općih uvjeta odnosno zamijeniti odredbu Općih uvjeta drugom. Bilo kakva izmjena ili ukidanje Općih uvjeta odnosno zamjena odredbi Općih uvjeta stupit će na snagu trenutkom objave. Bilo kakvo korištenje aplikacije “Xoink” od strane Staratelja nakon takve obavijesti podrazumijevat će se kao prihvaćanje tih promjena.

Staratelji imaju obvezu povremeno iznova pročitati Opće uvjete kako bi se upoznali s eventualnim promjenama. Ukoliko Staratelji koriste aplikaciju nakon izmjene Općih uvjeta, smatra se da su upoznati s izmjenama, da ih razumiju i neće se moći pozivati na činjenicu da nisu bili upoznati s ovim Općim uvjetima i njihovim promjenama. Isključuje se odgovornost Perle Neta za bilo kakvu štetu prouzročenu Starateljima i/ili Djeci ili trećim osobama uslijed takvih izmjena.

Probaj Xoink
Besplatno

Google Play App Store
Google Play App Store