Xoink hr

Politika privatnosti

Perle Net d.o.o. sa sjedištem u Dubrovniku, Petra Svačića 31, OIB: 19274936770 (u daljnjem tekstu: Društvo) napravilo je aplikaciju Xoink koja traži od Vas unos određenih osobnih podataka. Društvo je odlučno i predano u provođenju zaštite Vaše privatnosti i osobnih podataka prilikom njihove obrade. Ova Politika privatnosti objašnjava način na koji prikupljamo i koristimo Vaše osobne podatke u svrhu ispunjavanja naših zakonskih obveza i navodi Vaša prava i mogućnosti koje imate u tom pogledu.

Ako se odlučite za korištenje aplikacije Xoink, pristajete na prikupljanje i korištenje informacija u vezi s ovom Politikom privatnosti. Osobni podaci koje prikupljamo koriste se za pružanje i poboljšanje usluge aplikacije. Vaše podatke nećemo koristiti niti dijeliti s drugima, osim kako je opisano u ovoj Politici privatnosti i u Općim uvjetima korištenja aplikacije Xoink.

Pojmovi korišteni u ovoj Politici privatnosti imaju isto značenje kao u Općim uvjetima korištenja aplikacije Xoink, osim ako je drugačije određeno u ovoj Politici privatnosti.

I/   TKO JE ODGOVORAN ZA SIGURNOST PRIKUPLJENIH OSOBNIH PODATAKA

Društvo je odgovorno za sigurnost prikupljenih osobnih podataka.

Vaše podatke će obrađivati Društvo kao voditelj obrade. U cilju zaštite osobnih podataka, omogućavanja njihove obrade te izvršavanja Vaših prava kao ispitanika čiji se osobni podaci obrađuju, osobni podaci mogu biti ustupljeni fizičkim i pravnim osobama s kojima surađujemo temeljem naših ugovornih ili zakonskih obveza (npr. porezni savjetnici, računovodstveni servis, odvjetnički uredi, nadležna tijela javne vlasti).

II/   KOJE OSOBNE PODATKE OBRAĐUJEMO

Osobni podaci koje obrađujemo mogu uključivati: 

 

1. podatke za ostvarivanje i održavanje kontakta kao što su ime i prezime, adresu stanovanja, sjedište pravne osobe, prebivalište, osobni identifikacijski broj, zanimanje-poslovna funkcija, poštansku adresu, poslovnu adresu, broj fiksnog telefona, broj faksa, broj mobilnog telefona, adresu elektroničke pošte (e-mail);

2. podatke koji se odnose na izdavanje faktura i procesuiranje plaćanja u slučaju uvođenja naplate korištenja aplikacije Xoink te provođene zakonskih obveza u odnosu na sprečavanje pranja novca i financiranje terorizma kao što su brojevi bankovnog računa, podaci kartica za platni promet i ostale odnosne informacije;

3. daljnje poslovne informacije koje su nam dobrovoljno dostavljene kao što su dane upute, specifični zahtjevi i/ili nalozi;

4. već ranije objavljene informacije koje prikupljamo putem javno dostupnih registara, evidencija i očevidnika;

5. detalje o međusobnoj komunikaciji (pisana korespondencija i sl.) kao i vođenim razgovorima u opsegu nužnom radi poboljšanja usluga aplikacije Xoink kao i rješavanju mogućih prigovora i pritužbi; 

6. osobne podatke preuzete tijekom korištenja usluge aplikacije Xoink, točnije tijekom nadziranja elektroničkih uređaja, a koji osobni podaci su usko vezani uz Vaš korisnički račun ili uz osobe čije elektroničke uređaje nadzirate. To su, na primjer, podaci o instaliranim aplikacijama elektroničkog uređaja koje nadzirete. 

 

Takvi podaci šalju se i spremaju na server https://xoink.7of9.agency/

 

III/ PODACI O LOKACIJI TIJEKOM KORIŠTENJA APLIKACIJA “XOINK”

Kada koristite aplikaciju “Xoink”, Perle Net prikuplja podatke o lokaciji Staratelja i/ili Djece, odnosno Elektroničkih uređaja Staratelja i/ili Djece, u pozadini. Podatke o lokaciji Društvo prikuplja i dijeli s trećom stranom, serverom https://xoink.7of9.agency. Približna lokacija i druge informacije koje su Staratelji odlučili dati bit će vidljive Perle Netu tijekom korištenja aplikacija “Xoink”.

Koristimo osobni podatak lokacije Staratelja i/ili Djece koje prikupljamo tijekom korištenja aplikacija “Xoink” kako bismo razumjeli i analizirali trendove korištenja i preferencije naših korisnika (Staratelja i/ili Djece), poboljšali uslugu aplikacije “Xoink” i razvili nove proizvode, usluge, značajke i funkcionalnosti aplikacije “Xoink”.

Ako je moguće u aplikaciji “Xoink”, davanje Perle Netu vidljivosti lokacija Staratelja i/ili Djece može se onemogućiti u postavkama povezanim s aplikacijom “Xoink”, međutim, Perle Net obaviještava da neke značajke aplikacije “Xoink” možda neće ispravno funkcionirati ako lokacija nije vidljiva Perle Netu i/ili aplikacije “Xoink”.

 

IV/ PODACI DRUGIH APLIKACIJA U NADZIRANIM UREĐAJIMA

Prilikom korištenja aplikacije „Xoink“, Društvo prikuplja razne osobne podatke. Neki od tih osobnih podataka se odnose na druge aplikacije koje Vi kao korisnik imate na svom elektroničkom uređaju. Takve osobne i osjetljive korisničke podatke Društvo prikuplja i koristi isključivo kako bi se osigurala pravilno i točno funkcioniranje aplikacije „Xoink“ te korištenje značajki i same svrhe aplikacije „Xoink“ u punom opsegu.

Prikupljanjem navedenih podataka Staratelji kao korisnici mogu  koristiti aplikaciju „Xoink“ pravilno na način da će moći saznati koje aplikacije koriste Djeca kao korisnici, u kolikom trajanju, te će sukladno tome moći značajke aplikacije „Xoink“ koristiti za mogućim blokiranjem pristupa nekim aplikacijama na Elektroničkom uređaju Djece sukladno svrsi aplikacije, vremensko ograničenje pristupa nekim aplikacijama i praćenje korištenja određene aplikacije na uređaju Djece.

Vrsta osobnih i osjetljivih podataka koje prikupljamo uključuje sljedeće:

1. Naziv aplikacija na Elektroničkom uređaju Djece te

2. Vremenska aktivnost Djece na aplikacijama na njihovom Elektroničkom uređaju

Društvo navedene podatke prikuplja i dijeli sa trećom stranom, serverom https://xoink.7of9.agency te na taj način omogućuje da aplikacija „Xoink“ se može koristiti na pravilan i siguran način.

Instaliranjem aplikacije „Xoink“ i odabirom opcije „SLAŽEM SE“ prije početka korištenja aplikacije „Xoink“ dajete Društvu pristanak da prikuplja navedene podatke o aplikacijama na Elektroničkom uređaju Djece, da podijeli navedene podatke s trećom stranom serverom https://xoink.7of9.agency te tako omogućujete pravilno funkcioniranje aplikacije „Xoink“.

 

V/   KAKO PRIKUPLJAMO OSOBNE PODATKE

Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo ovisno o okolnostima, uključujući:

 

1. kada je i ukoliko je prikupljanje osobnih podataka nužno u svrhu poboljšanja usluge aplikacije Xoink;

2. kada Vi stupite u kontakt s nama putem elektroničkih komunikacija s ciljem zasnivanja poslovnog suradnje ili iskazivanja interesa u svrhu ostvarivanja poslovnog suradnje;

3. kada Vi stupite u kontakt s nama putem elektroničkih komunikacija s ciljem davanja pritužbe, prigovora, prijedloga, savjeta;

4. kada Vi stupite u kontakt s nama putem elektroničkih komunikacija sa zahtjevom za pomoći pri korištenju usluga aplikacije Xoink;

5. kada naši djelatnici stupe u kontakt s Vama s ciljem davanja obavijesti u vezi usluga aplikacije Xoink ili promjena Općih uvjeta korištenja ili Politike privatnosti;

6. u svrhu distribucije promidžbenog materijala i reklamiranja naših proizvoda i usluga;

 

VI/   LOG DATA

Svaki puta kada koristite usluge aplikacije Xoink, u slučaju greške u aplikaciji možemo prikupljati podatke i informacije putem trećih strana koji se nalaze na elektroničkim uređajima pod nazivom Log Data. Log Data može sadržavati podatke kao što su IP adresa, naziv uređaja, verzija operativnog sustava konfiguracija aplikacije Xoink prilikom korištenja iste, vrijeme i datum korištenja usluga aplikacije i ostale statističke podatke.

VII/   KOLAČIĆI (COOKIES)

Kolačići su datoteke s malom količinom podataka koje se obično koriste kao anonimni jedinstveni identifikatori. One se šalju vašem pregledniku s web-lokacija koje posjećujete i pohranjuju se u internoj memoriji uređaja.

Aplikacija Xoink ne koristi „kolačiće“ izričito. Međutim, aplikacija može koristiti kodove treće strane i knjižnice koje koriste "kolačiće" za prikupljanje informacija i poboljšanje svojih usluga. Imate mogućnost prihvatiti ili odbiti ove kolačiće i znati kada se kolačić šalje na Vaš uređaj. Ako odlučite odbiti naše kolačiće, možda nećete moći koristiti neke dijelove aplikacije Xoink ili nećete moći koristiti uslugu aplikacije Xoink u njenoj punoj funkcionalnosti.

VIII/   DA LI STE NAM DUŽNI DATI OSOBNE PODATKE

Načelno, sve osobne podatke ustupate nam dobrovoljno; u pravilu nema nikakvih negativnih ili štetnih posljedica ukoliko odlučite ne ustupiti nam Vaše osobne podatke. Međutim, ukoliko ne pristajete na davanje osobnih podataka nećete moći koristiti usluge aplikacije Xoink i postoje okolnosti kada Društvo ne može poduzeti određene aktivnosti, bez Vaših osobnih podataka, primjerice kada su osobni podaci nužni za kreiranje korisničkog računa na aplikaciji Xoink, za pravilno nadziranje upotrebe elektroničkih uređaja, procesuiranje Vaših, uputa, zahtjeva, savjeta, molbi i mogućih narudžbi. U svim tim slučajevima prikupljanje i obrada Vaših osobnih podataka predstavlja uvjet za pružanje naših usluga osim u slučaju postojanja neke druge pravne osnove za njihovo prikupljanje kao što je to zakonska ili ugovorna osnova.

IX/   SVRHE U KOJE OBRAĐUJEMO OSOBNE PODATKE

Osobne podatke obrađujemo isključivo u sljedeće svrhe (dalje: Dozvoljene svrhe):

 

1. u svrhu ostvarenja usluga aplikacije Xoink;

2. u svrhu poboljšanja usluga aplikacije Xoink;

3. u svrhu povezivanja korisnika aplikacije Xoink;

4. u svrhu obrade zahtjeva, prigovora, molbi, savjeta ili narudžbi korisnika aplikacije Xoink;

5. u svrhu izrade i dostave promidžbenog materijala;

6. u svrhu zasnivanja ugovornog odnosa i ostvarivanja prava i obveza iz istog;

7. u svrhu upravljanja i administracije poslovnim procesima povezanim sa izvršavanjem usluga aplikacije Xoink;

8. u svrhu usklađivanja i ispunjavanja naših zakonskih obveza kao i obveza koje mogu proizaći iz prava Europske Unije kao i prava trećih država u primjenjivoj mjeri i u opsegu i sadržaju u kojemu navedena prava ne proturječe pravu Republike Hrvatske;

9. u svrhu analize i poboljšanja naših usluga i komunikacije s Vama;

10. u svrhu zaštite sigurnosti i upravljanja pristupom u internet stranice i komunikacijske sustave povezane s aplikacijom Xoink;

11. u svrhu poštivanja sudskih odluka i odluka javnopravnih tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima i ostvarivanja naših prava i na zakonu zasnovanih interesa;

12. u svrhu vođenja evidencije o statistici vezano uz učinak aplikacije Xoink;

13. u svrhu marketinga, promidžbe i propagande;

14. za svaku svrhu koja se smatra nužno potrebnom u svezi ostvarivanja nekih od naprijed naznačenih svrha.

 

U svrhu komunikacije vezano uz usluge marketinga, pod uvjetom da je takva obveza propisana zakonom slati ćemo Vam samo one informacije u odnosu na koje ste dali privolu i samo toliko dugo dok privolu ne povučete. Vaše osobne podatke nećemo koristiti za poduzimanje nikakvih drugih radnji ili kreiranja profila osim u ovdje navedenim slučajevima.

Ovisno o tome u odnosu na koju Dozvoljenu svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke, Vaše osobne podatke možemo obrađivati na sljedećim pravnim osnovama:

 

1. ukoliko ste dali privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više Dozvoljenih svrha;

2. obrada je nužna za poboljšanje usluga aplikacije Xoink čiji ste Vi korisnik;

3. obrada je nužna radi poštovanja naših pravnih obveza;

4. obrada je nužna kako bi se zaštitili Vaši ključni interesi;

5. obrada je nužna za potrebe naših legitimnih interesa sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: GDPR).

 

X/   S KIME MOŽEMO DIJELITI VAŠE OSOBNE PODATKE

Vaše osobne podatke možemo dijeliti u sljedećim okolnostima:

Vaše osobne podatke možemo dijeliti sa vanjskim suradnicima kao što su primjerice poslovni subjekti s kojima je suradnja nužna radi ostvarivanja usluga aplikacije Xoink, održavanja kvalitete usluge aplikacije, poboljšanja iskustva korisnika aplikacije, javnopravnim tijelima i tijelima s javnim ovlastima, kada je to potrebno u svrhu zaštite ugovornih prava i/ili zahtjeva, ili kada je to u javno-pravnom interesu odnosno kada to predstavlja zakonsku obvezu.

Također smo ovlašteni naložiti trećim osobama obradu Vaših osobnih podataka u naše ime i za naš račun te sukladno našim uputama kao voditelja obrade, u kojem slučaju preuzimamo odgovornost za tajnost i sigurnost Vaših osobnih podataka. U tom slučaju Društvo ostaje u cijelosti odgovorno prema Vama za sigurnost i tajnost osobnih podataka te će koristiti sve potrebne mjere koje zahtijevaju mjerodavni propisi kako bi osigurali integritet i sigurnost Vaših osobnih podataka.

Vaše osobne podatke također možemo koristiti u statističke svrhe radi promatranja posjeta i korištenja naših mrežnih stranica s ciljem razvoja naše djelatnosti i poboljšanja kvalitete aplikacije Xoink.

U ostalome Vaše osobne podatke možemo otkriti trećoj osobi isključivo ukoliko nam date privolu za takvo što, neovisno je li privola sadržana u pristanku na korištenje aplikacije Xoink ili sadržana u posebnom dokumentu, ukoliko je to zakonska obveza ili obveza postupanja sukladno nalogu suda ili drugog javnopravnog tijela odnosno tijela s javnim ovlastima.

XI/   POVEZNICE NA DRUGE WEB STRANICE

Aplikacija Xoink može sadržavati poveznice na druge web stranice. Ako kliknete na  takvu poveznicu, bit ćete preusmjereni na web stranicu povezanu s tom poveznicom. Napominjemo da mi ove vanjske web stranice ne upravljamo. Stoga Vam savjetujemo da pregledate politiku privatnosti tih web stranica. Mi nemamo kontrolu nad i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za sadržaj, politiku privatnosti ili prakse bilo koje web stranice ili usluge trećih strana.

XII/   OSOBNI PODACI TREĆIH OSOBA KOJE NAM DOSTAVLJATE

Ukoliko nam dostavljate osobne podatke nekih drugih fizičkih osoba (primjerice osoba čije ćete elektroničke uređaje nadzirati preko aplikacije Xoink, nekoga od Vaših zaposlenika, direktora ili osobe s kojima stojite u određenom poslovnom odnosu) morate osigurati te jamčite da ste ovlašteni otkriti nam njihove osobne podatke, da iste možemo obrađivati kao i da ih možemo bez obveze poduzimanja daljnjih radnji pribavljati, koristiti i prenositi iste sukladno uvjetima navedenima u Politici privatnosti. Posebice morate osigurati da je druga fizička osoba upoznata sa otkrivanjem njezinih osobnih podataka nama, da je dala suglasnost za takvo otkrivanje, korištenje i prenošenje osobnih podataka, odnosno ako se radi o osobnim podacima maloljetnih osoba, da ste Vi kao roditelj, skrbnik, zakonski zastupnik ili sl. ovlašteni nam otkriti njihove osobne podatke te da su te osobe u cijelosti upoznate sa sadržajem Politike privatnosti uključujući i ne ograničavajući se na naš identitet, svrhu aplikacije Xoink, kontakt podatke, svrhe obrade osobnih podataka, prava u odnosu na pristup osobnim podacima, izmjenu osobnih podataka,  uvid u prikupljene osobne podatke, brisanje osobnih podataka, prijenos osobnih podataka, pravo na podnošene prigovora u odnosu na obradu osobnih podataka, kao i posljedice u slučaju kršenja naših obveza u odnosu na navedeno.

Osobni podaci trećih koje nam dostavljate koristiti će se isključivo u svrhe nadziranja upotrebe elektroničkih uređaja maloljetnih osoba te druge svrhe u vidu pravilnog i kvalitetnog funkcioniranja aplikacije Xoink odnosno Društva koje je napravilo aplikaciju Xoink.

XIII/   ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke štitit ćemo primjenom odgovarajućih tehničkih i organizacijsko-sigurnosnih mjera sukladno internim propisima i postupcima u odnosu na pohranu, pristup, otkrivanje i pristup osobnim podacima, a sve određeno pozitivnim zakonskim propisima RH te pravnim aktima Europske Unije. Osobni podaci mogu se čuvati u papirnatom obliku i/ili biti pohranjeni u posebne elektroničke sustave zaštite osobnih podatka.

XIV/   PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA

Ukoliko nastane potreba da Društvo iznosi osobne podatke trećoj strani ili pojedincima zbog sljedećih razloga:

 

1. kako bi olakšali pružanje usluge aplikacije Xoink;

2. kako bi nastavili pružanje usluge aplikacije u ime Društva;

3. kako bismo izvršavali usluge povezane s uslugama aplikacije Xoink;

4. kako bi nam vi pomogli u analizi kako se aplikacija Xoink koristi

5. kako bi udovoljili zahtjevima ili odlukama tijela državne vlasti ili opravdanim zahtjevima javnopravnih tijela

poduzet ćemo sve potrebne mjere kako bi stupanj zaštite Vaših osobnih podataka odgovarao zahtjevima Uredbe i drugih važećih propisa Republike Hrvatske. U slučaju takvog prijenosa, primatelj osobnih podataka osiguravaju stupanj zaštite kako to zahtjeva Uredba.

Želimo obavijestiti korisnike usluge aplikacije Xoink kako neke treće strane imaju pristup vašim osobnim podacima. Razlog je u obavljanju zadataka koji su im dodijeljeni u ime Društva. Međutim, oni se obvezuju da neće objaviti ili koristiti Vaše osobne podatke za bilo koju drugu svrhu.

XV/   IZMJENE OSOBNIH PODATAKA

Ukoliko se bilo koji osobni podatak koji ste nam dostavili promijeni (npr. Vaša adresa elektroničke pošte, adresa stanovanja, sjedište pravne osobe i sl.) ili ukoliko steknete saznanja da raspolažemo netočnim osobnim podatkom, molimo Vas da upišete točni osobni podatak u aplikaciju Xoink izmjenom korisničkog računa u aplikaciji ili nas o tome obavijestite slanjem elektronske pošte na sljedeću adresu elektroničke pošte: info@xoink.app

Društvo nije odgovorno za bilo kakve gubitke koji bi proizlazili iz netočnih, neistinitih, manjkavih ili necjelovitih osobnih podataka koje ste nam dostavili.

XVI/   KOLIKO DUGO ČUVAMO OSOBNE PODATKE

Vaši osobni podaci brisat će se kada prestane razumna potreba za njihovim čuvanjem u Dozvoljene svrhe odnosno u mjeri u kojoj je to primjenjivo kada povučete privolu pod uvjetom da osobne podatke nismo dužni čuvati temeljem zakonskih obveza. U svakome slučaju Vaše osobne podatke čuvat ćemo sve dok postoji potreba za njihovim čuvanjem u svrhu pružanja i poboljšanja usluga aplikacije Xoink.

XVII/   VAŠA PRAVA

Podložno uvjetima propisanim Uredbom odnosno propisima Republike Hrvatske, Vi imate pravo povući privolu (ukoliko se obrada osobnih podataka temelji na privoli, a ne postoji druga pravna osnova za to), pravo uvida u prikupljene osobne podatke, pravo zatražiti izmjenu prikupljenih osobnih podataka, pravo na brisanje osobnih podataka, pravo na prijenos prikupljenih osobnih podataka, pravo prigovora na obradu osobnih podataka. Ukoliko se odlučite za bilo što od prethodno navedenog, molimo Vas da nas kontaktirate slanje elektronske pošte na sljedeću adresu elektroničke pošte: info@xoink.app.

Prilikom slanja možemo od Vas zatražiti da dokažete svoj identitet dostavljanjem valjane preslike osobnog dokumenta iz kojeg se može utvrditi Vaš identitet sa ciljem poštivanja mjerodavnih propisa i sprečavanja neovlaštenog otkrivanja osobnih podataka. Pridržavamo pravo naplatiti Vam dodatne naknade ukoliko zloupotrebljavate Vaše pravo na pristup osobnim podacima, primjerice u slučaju ulaganja opetovanih zahtjeva. Razmotriti ćemo sve Vaše zahtjeve i prigovore koje zaprimimo i pravovremeno odgovoriti na njih. Ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom, Vašu primjedbu možete uputiti na tijelo nadležno za zaštitu osobnih podataka – Agenciju za zaštitu osobnih podataka.

Kontakt podaci Agencije za zaštitu osobnih podataka:

Selska cesta 136

HR - 10000 ZAGREB

Tel. 00385 (0)1 4609-000

Fax. 00385 (0)1 4609-099

E-mail: azop@azop.hr

Web: www.azop.hr

XVIII/   ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Vi, kao osoba odgovorna za osobne podatke koje obrađujemo u Vaše ime kao voditelj obrade za pružanje usluge aplikacije Xoink, jamčite nam da imate sve odgovarajuće informirane dozvole, odobrenja i suglasnosti od svakog osobe čiji bi se osobni podaci mogli obrađivati tijekom korištenja aplikacije Xoink i koji se dostavljaju nama tijekom korištenja aplikacije Xoink. Slažete se da Društvo nije odgovorno za sve zahtjeve, štete i gubitke koje bi ste mogli pretrpjeti u vezi s ili koji proizlaze iz obrade Vaših osobnih podataka i drugih osobnih podataka predani našim sustavima tijekom korištenja usluge aplikacije Xoink.

XIX/   NADLEŽNOST

Ovu Politiku Privatnosti kao i sve njene izmjene, moguće sporove, neslaganja, prijepore, pitanja ili zahtjeve koji proizlaze iz tumačenja, izvršenja, kršenja, rješavanja ili nevaljanosti ovih Politike Privatnosti ili u vezi s njom, izravno ili neizravno, primjenjuju se hrvatski zakoni i pravo Republike Hrvatske. Bez obzira na prethodno navedeno, Društvo i korisnici aplikacije Xoink uložit će sve razumne napore kako bi sporove pokušale riješiti sporazumno.

XX/   IZMJENE POLITIKE PRIVATNOSTI

Ova Politika privatnosti stupa na snagu s danom 01.11.2020.g. Pridržavamo pravo njene izmjene s vremena na vrijeme koje će odgovarati izmijenjenim postupcima i načinu obrade osobnih podataka ili promijenjenim zakonskim okolnostima. Izmjene će stupiti na snagu danom objave.

XXI/   KAKO NAS KONTAKTIRATI

Stalo nam je do Vašeg mišljenja o našoj Politici privatnosti. Kontaktirati nas možete slanjem elektronske pošte na adresu elektroničke pošte: info@xoink.app ili pisanim putem slanjem pismena na sljedeću poslovnu adresu unutar sjedišta Društva: Petra Svačića 31, Dubrovnik, n/r: Lea Perić.

Probaj Xoink
Besplatno

Google Play App Store
Google Play App Store